Polityka RODO

Szanowni Państwo, w dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORDO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
W związku z powyższym, chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, oraz o zasadach, na jakich to się odbywa po dniu 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Balda Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżewie, Strzyżewo 171, 64-360 Zbąszyń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000090109, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 788-17-57-349, REGON: 639533612, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.362.000,00 zł.
 2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach
  1. wykonania umowy sprzedaży oraz zamówień produktów oferowanych przez Balda sp. z o. o. – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
  2. finansowo–księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art. .74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  3. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  4. prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
   marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 3. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, dostawcy usług doradczych, księgowych, kancelarii prawnych.
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu. W powyższej sprawie proszę o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@balda.pl
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Informacja dot. ochrony danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. ustawy RODO, informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Balda Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżewie, Strzyżewo 171, 64-360 Zbąszyń. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.

Pliki Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na ten temat przeczytacie Państwo tutaj: Pliki Cookies.

Rozumiem